25. mart 2014. Raška – Prvi sastanak tutota/ki u Raški održan je 25. marta u Omladinskom klubu.
Sastanku je prisustvovalo 12 tutora/ki kao i koordinator Kancelarije za mlade Đorđe Radoičić. Sastanak je vodila Ana Zečević, tutorka tim-liderka, a na sastanku su svi tutori/ke podelili svoja iskustva u dosadašnjem radu sa decom, kakvu komunikaciju i odnose imaju sa decom i roditeljima i kako sarađuju sa školskim upravama. Predstavljeni su i prvi pristigli rezultati podučavanja. Tokom sastanka su izdefinisane i preporuke za dalji rad i dalju motivaciju dece u cilju postizanja što bolje saradnje i odnosa poverenja između dece i tutora/ki.