Projekti

RECI: PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE ROMA – ŠIRENJE MOGUĆNOSTI ZA VEĆI OBUHVAT I SMANJENJE OSIPANJA

2. maja 2017.

Broj projekta: 2015/371-931

Period implementacije: 22 meseca (18. decembar 2015. – 17. oktobar 2017.)

Geografsko područje: Republika Srbija (Prokuplje, Bela Palanka i Knjaževac)

Konzorcijum:
World Vision Osterreich, Beč, Autrija
Agroinvest fondacija Srbija, Beograd
Zapadnobalkanski institut, Beograd (TUTORING PROGRAM)
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače ’’Mihailo Palov’’, Vršac
Kulturno-informativni centar ”Pralipe”, Pirot

Budžet: 2016,770.08 EUR

Finansira: Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru poziva: ’’Podrška socijalnom uključivanju najranjivijih grupa, uključujući Rome, kroz diverzifikovane usluge socijalne zaštite’’, lot 2: ’’Inicijative aktivnog uključivanja Romske populacije’’

O projektu:
Projekat RECI bavi se unapređivanjem učešća Romske dece u obrazovanju.
Opšti cilj: doprineti socijalnom uključivanju Roma, kroz diverzifikovanije usluge za decu i njihove roditelje u zajednici; doprineti smanjenju nezaposlenosti i siromaštva Roma.
Specifičan cilj: povećati participaciju i obuhvat Romske dece u predškolskim programima i osnovnom obrazovanju i smanjiti stopu preranog napuštanja školovanja u osnovnoj školi kroz uspostavljanje specifičnih mera podrške i unapređenje saradnje aktera u zajednici po modelu usmerenom na potrebe deteta.

Za više informacija kontaktirajte Đorđa Radoičića na tutoring(at)wb-institute.org.

LOKALNA JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA ZA SMANJENJE PREVREMENOG NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA (TIDDR1)

21. decembra 2016.

Broj projekta: SRB100-13-GR-304

Period implementacije: 1 godina (13. maj 2013. – 12. maj 2014.)

Geografsko područje: Republika Srbija (Vranje, Aleksinac i Raška)

Budžet: 21,777.00 US$

Finansira: Ambasada SAD u Republici Srbiji

O projektu:

Projekat predstavlja testiranje modela prevencije preranog napuštanja školovanja u tri grada po metodologiji programa TUTORING SRBIJA.

Cilj projekta je da doprinese smanjenju preranog napuštanja školovanja dece u osnovnoj školi. Osim toga, projekat treba da:
a) podstakne kreiranje lokalnih javno-privatnih partnerstava u Aleksincu, Raški i Vranju kroz koji će biti implementiran program TUTORING SRBIJA
b) povećanje važnost, razumevanje i svest javnosti o pitanju preranog napuštanja školovanja
c) omogući uspešnu implementaciju programa podučavanja u 3 grada i to: – bolji uspeh dece u određenim predmetima, sveobuhvatno znanje povećano; – smanjen broj izostanaka dece sa školske nastave; – bolji odnosi formirani sa vršnjacima, aktivno učešće u vršnjačkim događajima i javnom životu; – pozitivna povratna informacija od roditelja, učestvuju u projektnima sastancima, prepoznajući program kao podršku; – efikasna komunikacija i saradnja na relaciji roditelji-škola-lokalne institucije; – nastavnici sa prijateljskim stavom prema mladima i širokim shvatanjima;

Projekat ima 2 faze:
1. kreiranje lokalnog javno-privatnog partnerstrva (opština, škola, kancelarija za mlade, centar za socijalni rad, omladinska udruženja i udruženja roditelja i sl.) koje će biti odgovorno za sprovođenje programa TUTORING SRBIJA u lokalnoj zajednici,
2. Sprovođenje programa – rad tutora sa decom i supervizija i stručna podrška radu tutora

Kontakt za projekat je Jelena Bubanja: tutoring(at)wb-instutute.org.