Intersektorskopartnerstvo za smanjenje preranog napuštanja školovanja u Beloj Palanci u saradnji sa Zapadnobalkanskim institutom i Agroinvest fondacijom Srbije, uz finansijsku podšku Delegacije Evropske Unije, raspisuje

KONKURS ZA VOLONTERE/KE-TUTORE/KE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ‘’TUTORING’’

Program TUTORING u opštini Bela Palanka sprovodi Intersektorsko partnerstvo koje čine Opština Bela Palanka, OŠ Jovan Aranđelović, OŠ Ljupče Španac, SŠ Niketa Remizijanski, PU Dragica Lalović, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i Udruženje Đurđevdan u saradnji sa Zapadnobalkanskim institutom i Agroinvest fondacijom Srbije.

ŠTA ĆE SE RADITI U PROGRAMU?

Učešće u programu podrazumeva individualni rad volontera/ke-tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, jednom sedmično u trajanju od 2 časa u prostoru škole. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili visok broj izostanaka iz škole sa ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog sedmomesečnog perioda rada sa detetom volonteri/ke – tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom.

Volonteri/ke – tutori/ke će učestvovati u treningu orijentacije, pre početka programa, a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od Zapadnobalkanskog instituta i Agroinvest fondacije, sa opisom programa i angažmana koji su obavili.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti svi mladi od 15-30 godina starosti, koji obezbede jednu preporuku, koji žele da pomognu deci u osnovnoj školi da unaprede svoje ishode učenja, a naročito studenti/kinje i omladinski radnici/e. Mlađi od 18 godina se mogu prijaviti uz pismenu saglasnost roditelja

KAKO SE PRIJAVITI?

Ukoliko želiš da učestvuješ u program kao volonter/ka-tutor/ka, obezbedi jednu preporuku i popuni prijavu. Konkurs je otvoren 14 dana od dana objavljivanja, odnosno do 4. novembra 2016. Svi kandidati/kinje će biti u obavezi da prisustvuju usmenom intervjuu pred lokalnom programskom Komisijom, kao i testiranju (situacioni test i test opšte informisanosti). Konačni rezultati konkursa biće objavljeni do 11. novembra 2016. godine.

Sva pitanja u vezi sa programom i prijavom možete postaviti Ivici Durmiševiću, koordinatoru Udruženja Đurđevdan, na e-mail adresu: djurdevdan011@gmail.com ili školi na skolacreka@gmail.com.

O PROGRAMU TUTORING

TUTORING je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope ranog napuštanja školovanja u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, kulturu solidarnosti i tolerancije. Više informacija o program možete naći na adresi: www.wb-institute.org/tutoring/.

Preuzmi prijavni obrazac