Intersektorsko partnerstvo za smanjenje preranog napuštanja školovanja u Opštini Raška, uz podršku Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda, raspisuje

KONKURS ZA VOLONTERE/KE-TUTORE/KE U PROGRAMU ‘’TUTORING RAŠKA’’

Program “TUTORING RAŠKA” u Opštini Raška sprovodi intersektorsko partnerstvo koje čine Opštinska uprava Opštine Raška, Kancelarija za mlade, Centar za socijalni rad Raška, Interresorna komisija Opštine Raška, OŠ “Sutjeska”, OŠ “Josif Pančić”, OŠ “Jošanička Banja” i OŠ “Raška”, uz podršku Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda, koji je bio nosilac pilot programa u Srbiji tokom 2013/2014. godine i uz čiju saglasnost Opština Raška realizuje Program.

ŠTA ĆE SE RADITI U PROGRAMU?

Učešće u Programu podrazumeva individualni rad volontera/ke-tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, dva puta sedmično u trajanju od po jedan čas (ili jednom u trajanju od po 2 časa), u prostoru škole (ili u Omladinskom klubu), u periodu od novembra 2016. godine do juna 2017. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili veći broj izostanaka iz škole s ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog sedmomesečnog perioda rada sa detetom volonteri/ke-tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom. U realizaciju Programa biće uključen i Tutoring tim lider/ka, koji će rukovoditi mesečnim sastancima sa tutorima/kama.

Volonteri/ke-tutori/ke će učestvovati u treningu orijentacije, pre početka programa, a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od Opštinske uprave Opštine Raška i Zapadnobalkanskog instituta, s opisom Programa i angažmana koji su obavili.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti svi mladi s teritorije Opštine Raška, uzrasta od 18-35 godina, koji nisu u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme (nezaposleni, volonteri, lica s ugovorom o delu, lica s autorskim ugovorom, lica s ugovorom o privremenim i povremenim poslovima – priložiti uz dokumentaciju dokaz o nezaposlenosti/Ugovor), koji obezbede jednu preporuku i koji žele da pomognu deci u osnovnoj školi da unaprede svoje ishode učenja, a naročito studenti/kinje i omladinski radnici/e.

Volonter/ka odnosno tutor/ka će dobijati nadoknadu od 5000 dinara na mesečnom nivou (u neto iznosu),  s budžeta Kancelarije za mlade odnosno Opštinske uprave Opštine Raška. Odabranim tutorima/kama koji budu morali da putuju do mesta obavljanja delatnosti, biće refundirani putni troškovi s budžeta Kancelarije za mlade odnosno Opštinske uprave Opštine Raška (karte za autobuski i/ili železnički prevoz).

KAKO SE PRIJAVITI?

Ukoliko želiš da učestvuješ u programu kao volonter/ka-tutor/ka, obezbedi jednu preporuku i popuni elektronsku prijavu ovde. Drugi vid prijavljivanja je omogućen u prostoriji Kancelarije za mlade Opštine Raška (Nemanjina 1, tržni centar, 3. sprat, kancelarija broj 9, 7-15h). Konkurs je otvoren do četvrtka, 27.10.2016. godine. Kandidati/kinje će biti kontaktirani putem e-mail-a početkom novembra 2016. godine. Svi kandidati/kinje će biti u obavezi da prisustvuju usmenom intervjuu pred lokalnom programskom Komisijom, kao i testiranju (situacioni test i test opšte informisanosti). Konačni rezultati konkursa biće objavljeni do 18. novembra 2016. godine.

Sva pitanja u vezi s Programom i prijavom možete postaviti Danijeli Matović, koordinatorki Kancelarije za mlade Opštine Raška, na e-mail adresu: kzmraska@gmail.com (Mob. 0613110983) ili Đorđu Radoičiću, stručnom saradniku u Službi za lokalni ekonomski razvoj, na e-mail adresu: djordje.radoicic@raska.gov.rs (Mob. 0655040836).

O PROGRAMU TUTORING SRBIJA

TUTORING SRBIJA je program prevencije preranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope ranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, kulturu solidarnosti i tolerancije. Više informacija o programu možete naći na adresi: www.wb-institute.org/tutoring/.

Preuzmi prijavni obrazac