01. novembar 2016. Knjaževac – U Knjaževcu je potpisan Sporazum o intersektorskoj saradnji na prevenciji prevremenog napuštanja školovanja. Sporazum je potpisalo sledećih 11 institucija:
1. Opština Knjaževac
2. OŠ Vuk Karadžić
3. OŠ Kaplar
4. OŠ Dubrava
5. Predškolska ustanova Bajka Kanjaževac
6. Centar za socijalni rad Knjaževac
7. Zdravstveni centar Knjaževac
8. Udruženje Centar za kreativni razvoj Knjaževac
9. Udruženje GENIUS Knjaževac
10. Zapadnobalkanski institut Beograd
11. Agroinvest Fondacija Srbija Beograd

Sporazum predviđa uspostavljanje snažnog intersektorskog partnerstva lokalnih aktera radi prevencije preranog napuštanja školovanja u opštini Bela Palanka, koristeći sledeća 3 mehanizma:

1) Intersektorski sastanci – periodično sastajanje izvršioca iz različitih oblasti i sistema radi rešavanja izazova koji imaju intersektorski karakter, a sa kojima se izvršioci susreću u svoj dnevnom radu sa decom,

2) Program podučavanja prema metodologiji TUTORING programa – program rada tutora sa decom u riziku od napuštanja školovanja radi popravljanja uspeha u školi i bolje socijalizacije deteta,

3) Mehanizam za rano upozoravanje na rizik od prevremenog napuštanja školovanja – mehanizam koji realizuju škole i pomoću njega prate decu u riziku;

U prvoj godini godini realizacije sporazuma pilotiraće se sva tri mehanizma a rezultati će biti predstavljeni u septembru 2017. godine.

Intersektorskim sporazumom upravlja Opština Knjaževac a Zapadnobalkanski institut WEBIN i Agroinvest fondacija Srbija pružaju stručnu pomoć u njegovoj realizaciji.

Sporazum je potpisani u okviru projekta „Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma- širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje osipanja u obrazovanju (RECI)“ koji finansira Evropska Unija a sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut WEBIN, Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Pavlov” Vršac i Kulturno informacioni centar Pralipe iz Pirota uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Za više informacija kontaktirajte Đorđa Radoičića na djordje.radoicic(at)wb-institute.org.