Prvi modul programa IDEJAKCIJA, koji je posvećen stručnom usavršavanju za rad u struci, realizovan je tokom protekle nedelje u Knjaževcu, Prokuplju i Beloj Palanci.

U okviru ovog modula, 10 studenata i studentkinja sa katedre za romski jezik Visoke škole strukovnih studija za vaspitače “Mihajlo Pavlov” u Vršcu, obavilo je radnu praksu u 3 predškolske ustanove kao i u romskim naseljima u kojima su radili sa decom predškolskog uzrasta.

Modul je započeo obukom o radu sa decom u interkulturalnom okruženju sa elementima romskog jezika i kulture koja je realizovana u Visokoj školi u Vršcu od strane profesora romskog jezika i književnosti Marije Aleksandrović i profesora Slavice Komatine. Zatim je nastavljen na jugu Srbije u nedelji od 24-28. aprila, obavljanjem radne prakse u predškolskim ustanovama ‘’Neven’’ u Prokuplju, ‘’Dragica Lalović’’ u Beloj Palanci i ‘’Bajka’’ u Knjaževcu. Studenti su deo radne prakse obavili i u romskim naseljima u ova 3 grada, gde su radili sa romskom decom predškolskog uzrasta koja nisu upisana u predškolske ustanove.

U ponedeljak 24. marta studenti i mentori su boravili u Beloj Palanci gde su učestvovali na okruglom stolu pod nazivom “Doprinos zapošljivosti mladih Roma: izazovi i mogućnosti”.

Po završetku okruglog stola studenti su sa predstavnicima Opštinske uprave Bela Palanka obišli predškolsku ustanovu ‘’Dragica Lalović’’ i romsku mahalu gde su se upoznali sa ljudima koji čuvaju od zaborava stari kovački zanat i tradiciju.

U subotu, 30. aprila u prostorijama kreativnog centra ‘’DELI’’ u Nišu, studenti su prošli obuku pod nazivom “S uspehom do zaposlenja” na kojoj su učili kako se piše efektivna radna biografija i kako ostvariti uspešan nastup na intervjuu za posao.

Obuku su držali Marko Stojanović, trener TEACH tima i Zlatan Halilović iz WEBIN. Ovom obukom zapošeo je drugi modul programa IDEJAKCIJA pod nazivom ‘’Ja preduzetnik/ca?’’ tokom kojeg će polaznici programa razvijati preduzetničke veštine.

„Učenici obuke su istakli da je većina stvari za njih potpuno nova, jer ih tim znanjima i veštinama do sada niko nije naučio. Za njih je izuzetno interesantno bilo učešće u simulaciji razgovora za posao. Pohvalili su atmosferu i dinamiku obuke, kao i pripremljenost i spontanost trenera, a posebno ih raduje što svi pojedinačno, kao konkretan produkt obuke imaju spremne radne biografije sa kojim mogu konkurisati za zaposlenje, po završetku školovanja, istako je Zlatan Halilović, koordinator programa.

Program IDEJAKCIJA se realizuje u okviru projekta ’’Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ (RECI), koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji, a sprovodi konzorcijum partnera: World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institut, Visoka škola za obrazovanje vaspitača ’’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno informativni centar PRALIPE iz Pirota, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Za više informacija o programu obuke možete se obratiti Zlatanu Haliloviću na zlatan.halilovic(at)wb-institute.org ili na 011-3344387.

Foto: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Vršac