U Beogradu je u ponedeljak i utorak 09-10. marta održana međunarodna konferencija posvećena dobrobiti dece i važnoj ulozi lokalne zajednice u ostvarivanju boljeg položaja dece.

Video izveštaj sa pres konferencije možete pogledati ovde:

Na konferenciji je učestvovalo preko 80 učesnika iz gradova i opština u Srbiji iz institucija i organizacija koje rade sa decom kao i govornici iz inostranstva (Engleska, Bugarska, Rumunija) koji su predstavili najbolje prakse u radu sa decom iz svojih zemalja. Svrha konferencije je bila da osnaži predstavnike lokalnih institucija koje rade sa decom u Novom Sadu, Užicu, Pirotu i Knjaževcu.

U uvodnim izlaganjima čuli smo kako su Bugarska i Rumunija iskoristile evropske integracije za poboljšanje položaja dece i kako bi Srbija mogla da iskoristi ovaj proces za efikasnije reformisanje sistema dečije zaštite. Nacionalna koordinatorka za Index dečje zaštite Tamara Lukšić Orlandić predstavila je najnovije podatke Indexa za Srbiju i informaciju da je svega 619 dece u Srbiji smešteno u institucije. Sa druge strane ona je navela da je saradnja između organa i institucija još uvek na nezadovoljavajućem nivou, da institucije ne vode ažurne podatke i da je neophodno uraditi više na ovom planu. Jelena Hrnjak predstavila je uspešan primer umrežavanja u zajednici iz prakse NVO Atina. Đorđe Radoičić iz opštine Raška i Anđelija Roglić iz OŠ Sutjesta iz Raške predstavili su program TUTORING SRBIJA i kako intersektorska saradnja u zajednici može doprineti rešavanju konkretnih problema u radu sa decom. Geraldina Li-Trivik sa Metropolitan univerziteta iz Mančestera predstavila je različite oblike saradnje i najbolje prakse iz Velike Britanije i ukazala da se u Velikoj Britaniji sistem dečje zaštite zasniva na suštinskoj saradnji institucija kao izricaoca mere i nevladinih organizacija kao pružalaca usluge za dete.

Na konferenciji su govorili i Nevena Stojanović, Narodna poslanica i članica Odbora za prava deteta Narodne Skupštine Republike Srbije, Laslo Čikoš, Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tatjana Lukšić Orlandić, nacionalna koordinatorka za implementaciju Indeksa dečje zaštite u Srbiji, Saša Stefanović direktor Mreže organizacija za decu Srbije, Mirela Oprea, sekretarka Child Pact-a, Džeraldina Li-Trivik sa Metropolitan univerziteta iz Mančestera, Anđelija Roglić, zamenica direktora OŠ Sutjeska iz Raške, Jelena Hrnjak iz udruženja Atina i Georgi Dimitrov iz Bugarske mreže za decu.

TUTORING pilot u Raški primer dobre prakse

Rezultati pilotiranja TUTORING programa u Raški predstavljeni su na konferenciji ‘’Intersektorska saradnja u zajednici – dete u fokusu’’ u okviru druge sesije posvećene intersektorskoj saradnji za decu.

Đorđe Radoičić iz Kancelarije za mlade Raške predstavio je kako je došlo do pilotiranja, kako je formirano lokalno intersektorsko telo, i kako su podeljene uloge između partnera. Đorđe je predstavio način na koji su partneri okupljeni i podršku koju je dala opština, objašnjene su radionice na kojima je razrađivano javno privatno partnerstvo i način na koji će sprovoditi TUTORING program u Raški. Đorđe je takođe predstavio i pozitivna iskustva i zadovoljstvo tutora.

Anđelija Roglić zamenica direktora OŠ Sutjeska iz Raške predstavila je konkretne rezultate rada tutora sa decom, izuzetno pozitivna iskustva dece, roditelja i nastavnika i ostvareni napredak u učenju, ponašanju i socijalizaciji dece.

Prezentacija TUTORING programa u Raški izazvala je veliku pažnju učesnika konferencije.

Konferenciju je organizovala Agroinvest fondacija Srbija u saradnji sa World Vision Austrija, Mrežom organizacija za decu Srbije i Zapadnobalkanskim institutom u okviru projekta ’’Zajednice za decu’’ koji finansira Delegacija EU u Srbiji.

Fotografije sa konferencije možete preuzeti OVDE.

Za dodatne informacije o konferenciji i audio-vizualne materijale obratite se Ivi Kljakić na Iva_Kljakic@wvi.org ili Jeleni Bubanji na jelena.bubanja@wb-institute.org