1. 18. januar 2016. Novi Sad – Uvodni sastanak partnera na projektu ‘’RECI’’ (Obrazovanje Roma: širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje osipanja iz obrazovanja) održan je od 15-18. januara 2016. u Novom Sadu. Na sastanku su učestvovali i predstavnici TUTORING programa Đorđe Radoičić, Anđelija Roglić i Jasmina Jovićević koji su predstavili mogućnosti za uvođenje TUTORING programa u opštine Knjaževac, Prokuplje i Bela Palanka.

  tutoring srbija

  Projekat ‘’RECI’’ sastoji se iz 6 radnih paketa. U okviru prvog radnog paketa biće pripremljen početak sprovođenja projekta.

  Drugi radni paket ima dve komponente:
  1) Romska deca u sistemu obrazovanja i vaspitanja i
  2) procena rizika i mehanizam prevencije.

  U okviru prve komponente biće analizirani pripremni predškolski programi i prakse koji se primenjuju u predškolskim ustanovama u projektnim opštinama i biće pripremljen dvojezični priručnik za rad sa Romskom decom u predškolskom uzrastu. U okviru druge komponente biće razvijen i pilotiran mehanizam za analizu rizika i rano upozoravanje na rizik od preranog napuštanja školovanja.

  Treći radni paket se odnosi na direktan rad sa korisničkom grupom i ima 2 komponente:
  1) direktan rad sa Romskim porodicama u naseljima i
  2) podučavanje u školi.

  Četvrti radni paket se odnosi na kreiranje lokalnih intersektorskih mreža koje će biti obučene da samostalno sprovode TUTORING program u svojoj opštini.

  Peti radni paket odnosi se na promociju i distribuciju rezultata i obuhvata 2 pres konferencije i završnu konferenciju.

  Poslednji radni paket je menadžment projekta.

  Projekat sprovodi konzorcijum koji čine World Vision Austria, Agroinvest fondacija Srbija, Zapadnobalkanski institute WEBIN, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ‘’Mihailo Palov’’ Vršac i Kulturno-informativni centar Pralipe iz Pirota

  Projekat finansira Delegacija EU u Beogradu u okviru poziva ‘’Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community-based social services’’.

  Za vise informacija kontaktirajte nas na tutoring(at)wb-institute.org.