18. februar 2014. Raška – U Raški je ove nedelje počelo da se sprovodi podučavanje prema metodologiji TUTORING programa u OŠ Sutjeska i OŠ Josif Pančić. U program učestvuje po 13 dece i tutora.

tutoring srbija

Učešće u programu podrazumeva individualni rad tutora/ke sa detetom, jednom do dva puta sedmično u skladu sa individualnim planom, u prostoru škole. Stručan nadzor nad radom tutora vrši stručni tim koji čine pedagoškinje osnovnih škola, direktorka Centra za socijalni rad predstavnica Sekretarijata za obrazovanje i koordinator Kancelarije za mlade Raške.

Tutori/ke su prošli sesiju orijentacije na kojoj su se detaljno uputili u proces podučavanja i rada sa decom a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od WEBIN i Američke ambasade u Beogradu, sa opisom programa i angažmana u zajednici.

Program TUTORING SRBIJA pilotiramo u okviru projekta ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za prevenciju preranog napuštanja školovanja’’ koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Američka ambasada u Beogradu.

Za više informacija kontaktirajte Jelenu Bubanju na tutoring(at)wb-institute.org.