tutoring srbija

Emisija PG MREŽA ”Evronet” emitovana 01. jula 2014. na RTS 2, bavila se problemom preranog napuštanja školovanja i programom TUTORING. Emisiju možete pogledati na linku: http://www.mreza.rs/evronet/previous-episodes/Obrazovanje-i-nauka/109680/potrebno-smanjiti-broj-djaka-koji-pre-vremena-napusti-skolu.html