TUTORING program biće pilotiran od septembra 2013. godine u 3 opštine u Srbiji (Vranje, Aleksinac i Raška), zahvaljujući podršci Ambasade SAD u Republici Srbiji i projektu ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’.

U prvoj fazi (do septembra 2013. godine), razvijaćemo intersektorsko partnerstvo u svakoj od tri opštine, koje će početkom školske godine biti odgovorno za sprovođenje i praćenje efekata programa u lokalnoj zajednici. Intersektorska partnerstva su ključna za uspeh programa jer su osnova njegove samoodrživosti u lokalnoj zajednici.

Za više informacija o pilotiranju programa možete kontaktirati Jelenu Bubanju na jelena.bubanja(at)wb-institute.org.