25. april 2014. Raška – Opština Raška bila je u petak domaćin prve zajedničke radionice predstavnika/ca sva 3 javno-privatna partnerstva iz Aleksinca, Raške i Vranja. Svrha ove sesije bila je da se kolege iz srodnih institucija iz 3 grada upoznaju i podele međusobno različita iskustva u funkcionisanju JPP i sprovođenju programa.

Ova sesija je realizovana u oviru projekta ‘’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje preranog napuštanja školovanja’’ koji sprovodi WEBIN a finansira Ambasada SAD u Beogradu.

Za više informacija kontaktirajte Jelenu Bubanju na tutoring(at)wb-institute.org.

Foto: WEBIN 2014