Javno-privatno partnerstvo za smanjenje preranog napuštanja školovanja u Raški u saradnji sa Zapadnobalkanskim institutom, uz podršku Američke ambasade u Srbiji, raspisalo je konkurs za volontere/ke-tutore/ke za učeššće u programu TUTORING SRBIJA.

Ukoliko želiš da budeš tutor/ka i učestvuješ u programu TUTORING u opštini Raška, elektronsku prijavu možeš popuniti ovde: http://www.raska.gov.rs/index.php/2013-07-15-16-17-53/347-tutoring2014.

ŠTA ĆE SE RADITI U PROGRAMU?

Učešće u programu podrazumeva individualni rad volontera/ke-tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, jednom sedmično u trajanju od 2 časa u prostoru škole u periodu od februara do maja 2014. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili visok broj izostanaka iz škole sa ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog četvoromesečnog perioda rada sa detetom volonteri/ke-tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom.

Volonteri/ke-tutori/ke će učestvovati u treningu orijentacije, pre početka programa, a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od Zapadnobalkanskog instituta i Američke ambasade u Beogradu, sa opisom programa i angažmana koji su obavili.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti svi mladi od 18-30 godina starosti, koji obezbede jednu preporuku, koji žele da pomognu deci u osnovnoj školi da unaprede svoje ishode učenja, a naročito studenti/kinje i omladinski radnici/e.

KAKO SE PRIJAVITI?

Ukoliko želiš da učestvuješ u programu kao volonter/ka-tutor/ka, obezbedi 1 preporuku i  popuni elektronsku prijavu ovde. Konkurs je otvoren do 07.01.2014. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni početkom januara 2014. godine, a kandidati/kinje će biti kontaktirani putem e-mail-a.

Sva pitanja u vezi sa programom i prijavom možete postaviti Đorđu Radoičiću, koordinatoru Kancelarije za mlade na e-mail adresu: kzmraska(at)gmail.com.

O PROGRAMU TUTORING SRBIJA

TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope ranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama. Više informacija o programu možete naći na adresi: www.wb-institute.org/tutoring/