Intersektorsko partnerstvo za smanjenje preranog napuštanja školovanja u Prokuplju, uz podršku Zapadnobalkanskog instituta i Agroinvest fondacije iz Beograda, raspisuje

Print

KONKURS ZA VOLONTERE/KE-TUTORE/KE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ‘’TUTORING’’

Program “TUTORING” u оpštini Prokuplje sprovodi intersektorsko partnerstvo[1] uz podršku Zapadnobalkanskog instituta iz Beograda i Agroinvest fondacije.

ŠTA ĆE SE RADITI U PROGRAMU?

Učešće u programu podrazumeva individualni rad volontera/ke-tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, dva puta sedmično u trajanju od po jedan čas, u prostoru škole, u periodu od novembra 2016. godine do juna 2017. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili veći broj izostanaka iz škole s ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog sedmomesečnog perioda rada sa detetom volonteri/ke-tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom. U realizaciju Programa biće uključen i Tutoring tim lider/ka.

Volonteri/ke-tutori/ke će učestvovati u treningu orijentacije, pre početka programa, a po završetku programa dobiće sertifikate i zahvalnice od Zapadnobalkanskog instituta, s opisom programa i angažmana koji su obavili.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti svi nezaposleni mladi od 15-30 godina starosti, koji obezbede jednu preporuku, koji žele da pomognu deci u osnovnoj školi da unaprede svoje ishode učenja, a naročito studenti/kinje i omladinski radnici/e. Mladi koji žele da se prijave a nisu punoletni, moraju priložiti pisanu saglasnost od roditelja za učešće u Programu.

KAKO SE PRIJAVITI?

Ukoliko želiš da učestvuješ u programu kao volonter/ka-tutor/ka, obezbedi jednu preporuku i  popuni elektronsku prijavu ovde. Konkurs je otvoren do 26.10.2016. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni početkom novembra 2016. godine, a kandidati/kinje će biti kontaktirani putem e-mail-a.

Sva pitanja u vezi s programom i prijavom možete postaviti Jasmini Mladenović, saradnici Kancelarije za mlade i decu Opštine Prokuplje, na e-mail adresu: mladenovicjasmina91@gmail.com .

O PROGRAMU TUTORING SRBIJA

TUTORING SRBIJA je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope ranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnimškolama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, kulturu solidarnosti i tolerancije. Više informacija o programu možete naći na adresi: www.wb-institute.org/tutoring/.

TEKST FORMULARA

[1] Opština Prokuplje, Predškolska ustanova “Neven”, OŠ “Nikodije Stojanović Tatko”, OŠ “Milić Rakić Mirko”, OŠ “Ratko Pavloić Ćićko”, OŠ “9.oktobar”, OŠ “Svetislav Mirković Nenad”, OŠ “Vuk Karadžić”, Osnovna škola za obrazovanje dece lako ometene u razvoju  “Sveti Sava”, Oosnovna škola za obrazovanje odraslih “Tihomir Stanković”, Gimnazija Prokuplje, Medicinska škola “Dr Aleksa Savić”, Tehnička škola “15. Maj”, Poljoprivredna škola “Radoš Jovanović Selja”, Centar za socijalni rad Prokuplje, Nacionalna Služba za zapošljavanje- filijala Prokuplje, Dom zdravlja Prokuplje, Udruženje građana Društvo Roma Prokuplje, Udruženje obolelih od mišičnih i neuromišićnih bolesti Topličkog okruga, Inkluzija danas, Toplica- odbor za razvoj lokalne zajednice,Crveni krst Srbije- Crveni krst Prokuplje.