Print

Intersektorsko partnerstvo za smanjenje preranog napuštanja školovanja u Knjaževcu u okviru projekta “Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma – širenje mogućnosti za veći obuhvat i smanjenje osipanja u obrazovanju (RECI)” u saradnji sa Agroinvest fondacijom i Zapadno balkanskim institutom, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, raspisuje

KONKURS  ZA VOLONTERE/KE-TUTORE/KE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU “TUTORING”

Pilot program TUTORING u opštini Knjaževac sprovodi Intersektorsko partnerstvo* u saradnji sa Aroinvest fondacijom i Zapadnobalkanskim institutom uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

ŠTA ĆE SE RADITI U PROGRAMU?

Učešće u program podrazumeva individualni rad volontera/ke – tutora/ke sa detetom osnovnoškolskog uzrasta, jednom sedmično u trajanju od 2 časa u prostoru škole u periodu od novembra 2016. godine do juna 2017. godine. Radi se sa decom koja imaju poteškoća u učenju ili visok broj izostanaka iz škole sa ciljem da im se pomogne da unaprede svoj uspeh u obrazovanju i spreči njihovo prerano napuštanje školovanja. Tokom ovog osmomesečnog perioda rada sa detetom volonteri/ke – tutori/ke će imati i redovne mesečne zajedničke sastanke radi međusobne podele iskustava u radu sa decom.

Svi prijavljeni će učestvovati u treningu orijentacije, pre početka programa, a zatim će uslediti testiranja kandidata/kinja i intervjuisanje pred Komsijom za selekciju tutora. Po završetku programa volonteri/ke – tutori/ke dobiće sertifikate i zahvalnice od sa opisom programa i angažmana koji su obavili.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs se mogu prijaviti svi mladi od 15-30 godina starosti, koji obezbede jednu preporuku, koji žele da pomognu deci u osnovnoj školi da unaprede svoje ishode učenja, a naročito studenti/kinje i omladinski radnici/e. Maloletni kandidati uz prijavu i preporuku dostavljaju i saglasnost roditelja za učešće u ovom programu.

KAKO SE PRIJAVITI?

Ukoliko želiš da učestvuješ u programu kao volonter/ka – tutor/ka, obezbedi 1 preporuku i popunjenu prijavu pošalji na e-mail adresu:konkurs-tutoring@ckrknjazevac.org.rs sa naslovom “Prijava za TUTORING SRBIJA”. Konkurs je otvoren do 24. oktobra 2016. godine. Rezultati konkursa će biti objavljeni do 5. novembra 2016. godine, a kandidati/kinje će biti kontaktirani putem e-mail-a ili telefonom.

Sva pitanja u vezi sa programom i prijavom možete postaviti Ani Jovanović iz Centra za kreativni razvoj – Knjaževac, na e-mail adresu:ckr_knjazevac@yahoo.com.

O PROGRAMU TUTORING

TUTORING je program prevencije ranog napuštanja školovanja. Cilj programa je da doprinese smanjenju stope ranog napuštanja školovanja (drop out-a) u osnovnim školama u Srbiji dok istovremeno promoviše jednake šanse za sve, volonterski rad u zajednici, kulturu solidarnosti I tolerancije. Više informacija o program možete naći na adresi: www.wb-institute.org/tutoring/

* Sporazum o intersektorskom partnerstvu zaključen je između: Opštine Knjaževac, Osnovne škole “Vuk Karadžić”, Osnovne škole “Dimitrije Todorović Kaplar”, Osnovne škole “Dubrava”, Predškolska ustanova “Bajka”, Centra za socijalni rad Knjaževac, Zdravstvenog centra Knjaževac, Centra za kreativni razvoj – Knjaževac, Udruženja GENIUS, Zapadnobalkanskog instituta, Agroinvest fondacije Srbija.

Preuzmi prijavni obrazac